Est

Kultuuriministeerium koostöös USA Kaubanduskoja Intellektuaalomandi Komiteega on välja andnud õpikud “Õpi minevikust, loo tulevikku – kunst ja autoriõigus” ning “Õpi minevikust, loo tulevikku – leituised ja patendid”. Õpikuid kasutatakse üldhariduskoolide uues õppekavas, mis alates 2010. aastast sisaldab ka intellektuaalomandi teemat.  Intellektuaalset omandit käsitletakse õppekavas läbivalt erinevates õppeainetes – kirjandus, emakeel, ajalugu, muusika, kunst, ühiskonnaõpetus.